FANDOM


Informacje wstępne Edytuj

 1. Informujemy, że ta Wiki jest internetową encyklopedią o grze internetowej Forge of Empires, działającej na zasadzie Wikia. Dom Zagadek Wiki nie jest oddziałem jakiejkolwiek firmy, oddziału, stowarzyszenia itp.
 2. Nad porządkiem Wiki czuwa [Forge_of_Empires_Wiki:Kadra|Kadra]], tj. moderatorzy i administratorzy.
 3. Podobnie jak na innych wikiach, na forge of empires wiki uprawnienia innym użytkownikom nadają tylko biurokraci. Na ich głos ma jednak wpływ głosowanie społeczności.
 4. Jako że Forge of Empires wiki należy do Wikia Inc., obowiązują na niej ustalone przez Wikia Zasady Użytkowania, do których należy się stosować.
 5. Regulamin może być aktualizowany przez Biurokratów, lecz nieścisłości w nim mogą poprawiać również Administratorzy.

Informacje co do blokady Edytuj

 1. Blokada może zostać nałożona na użytkownika, który nie stosuje się do reguł wypisanych w tym Regulaminie, lub jakichkolwiek ogólnie przyjętych norm.
 2. Jeżeli administrator blokuje zarejestrowanego użytkownika, ma obowiązek go o tym powiadomić. Zasada ta nie tyczy się użytkowników nie mających konta (czyli niezarejestrowanych).
 3. Jeżeli użytkownik dostał blokadę, ma prawo apelacji na swojej własnej tablicy. Administrator nie może ograniczyć do niej dostępu temu, któremu nakłada blokadę.
 4. Jeśli administrator ma wątpliwości co do blokady, ma prawo nałożyć na użytkownika ostrzeżenie. Maksymalna liczba ostrzeżeń to dwa, po drugim następuje nałożenie blokady. To prawo posiadają również moderatorzy. O ostrzeżeniu należy powiadomić.

Edycja i dodawnie artykułów Edytuj

 1. Na wiki należy dodawać w artykułach wyłącznie sprawdzone informacje.
 2. Na wiki artykuły należy pisać poprawnie po polsku, z zachowaniem wszelkich norm języka polskiego. 
 3. Nie wolno kopiować artykułów z innych stron. (kara- 3 dni bana)
 4. Dodając artykuł, staraj się wyczerpać temat i nie zostawiać pustego artykułu do uzupełnienia innym.
 5. Dodając artykuł, upewnij się, że taki sam lub bardzo podobny już nie istnieje na Wiki.

Zachowanie Edytuj

 1. Na wiki należy zachowywać się kulturalnie. W wypadku złamania tego przepisu każdy będzie karany w odpowiedni dla niego sposób.
 2. Na wiki nie wolno umieszczać przekleństw, spamu, a także treści powszechnie uważanych za wulgarne lub nieprzyzwoite.
 3. Nie wolno spamować w komentarzach, na czyjejś lub swojej tablicy wiadomości, ani treści dyskusji artykułu..
 4. Wiki nie jest miejscem na reklamy, toteż każda z nich, zamieszczona gdziekolwiek, zostanie zamknięta, bądź usunięta.
 5. Nie wolno podawać na wiki czyichś danych osobowych bez zgody.

Uprawnienia Edytuj

 1. Uprawnienia innym użytkownikom mogą nadawać administratorzy oraz biurokraci.
 2. Na zdobycie uprawnień mają szansę użytkownicy wykazujący się wyjątkową aktywnością, wkładem w rozwój Wiki i pilnowaniem porządku.
 3. Chcąc postarać się o uprawnienia, można zgłosić się do któregoś z administratorów. Jeśli zgłoszenie będzie sensowne, administracja rozważy wniosek.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.