FANDOM


Budynki produkcyjne

Budynek produkcyjny - budynek produkujący zaopatrzenie. Pierwszy dostępny już w Epoce Kamienia to Myśliwy, a ostatni to aktualnie Fabryka AGD z Modernizmu.

Budynki produkcyjne kosztują zawsze dużo mniej zaopatrzenia niż monet (np. rzeźnik kosztuje 4100 monet i 410 zaopatrzenia). W każdym budynku produkcyjnym możemy ustawić produkcje zaopatrzenia na 6 różnych okresów czasu: 5m, 15m, 1h, 4h, 8h oraz 24h. Oczywiście najwydajniejszą opcją jest produkcja co 5m. Jednakże wymaga niemalże ciągłego zbierania i ustawiania produkcji. Dlatego do opisu budynku produkcyjnego najczęściej wykorzystuje się opcję 1h. Jednostką opisującą wydajność budynku jest ZnP (Zaopatrzenie na pole), które jest stosunkiem wytwarzanego zaopatrzenia (np. na 1 godzinę) do powierzchni zajmowanej przez budynek. Gdy więc wybierzemy produkcje na godzinę, to wtedy mamy do czynienia z jednostką ZnP/h (Zaopatrzenia na pole na godzinę produkcji). Im większe ZnP, tym większa wydajność budynku

Spis budynków produkcyjnych z ZnP/hEdytuj

Epoka KamieniaEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
ZnP/h
Myśliwy (Epoka Kamienia) 96 / 0 5s 3x3 34 3.78

Epoka BrązuEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
ZnP/h
Garncarnia Garncarnia 240 / 30 20s 4x3 50 4.17
Farma owoców Uprawa ziemi 1750 / 130 0:40h 5x4 130 6.50
Kowal Kowalstwo 430 / 40 0:20h 2x2 32 8.00

Epoka ŻelazaEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
ZnP/h
Zakład krawiecki* (Epoka Żelaza) 400 Diamentów 20s 3x4 360 30.00
Kozia farma Hodowla bydła 4800 / 680 1:40h 4x5 220 11.00
Rzeźnik Rzeźnictwo 4100 / 410 1:10h 4x3 160 13.33

Wczesne ŚredniowieczeEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
ZnP/h
Piekarnia* (Wczesne Średniowiecze) 400 Diamentów 20s 4x3 480 40.00
Garbarnia Garbarstwo 7800 / 1800 3:00h 3x3 160 17.78
Zakład szewski Szewstwo 12100 / 1500 2:40h 3x3 210 23.33

Rozkwit ŚredniowieczaEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
ZnP/h
Wiatrak* (Rozkwit Średniowiecza) 500 Diamentów 20s 3x4 770 64.17
Farma Spichlerz 64000 / 5600 8:10h 4x5 730 36.50
Alchemik Alchemia 15000 / 3100 5:20h 3x2 180 30.00

Jesień ŚredniowieczaEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
ZnP/h
Handlarz przyprawami* (Jesień Średniowiecza) 500 Diamentów 20s 3x3 730 81.11
Browar Kotły warzelne 56000 / 9500 8:50h 3x3 400 44.44
Bednarka Przemysł wytwórczy 61000 / 10800 10:30h 3x4 490 40.83

Epoka KolonialnaEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
ZnP/h
Perfumeria* (Epoka Kolonialna) 500 Diamentów 20s 3x2 620 103.33
Plantacja tytoniu Plantacje 81000 / 15700 14:40h 4x4 900 56.25
Żaglomistrz Żegluga morska 59000 / 7700 12:40h 3x3 470 52.22
Zegarmistrz Zegarmistrzostwo 43000 / 7400 8:20h 3x2 320 53.33

Epoka PrzemysłowaEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
Kołodziej* (Epoka Przemysłowa) 500 Diamentów 20s 4x3 1500 125.00
Zakład chemiczny Nowoczesna chemia 84000 / 19800 12:20h 4x3 720 60.00
Rusznikarz Narzędzia precyzyjne 48000 / 14900 10:10h 2x3 380 63.33
Wypalarnia ceramiki Nowoczesna produkcja 115000 / 33400 13:30h 5x3 980 65.33

Epoka PostępowaEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
ZnP/h
Delikatesy* (Epoka Postępowa) 600 Diamentów 20s 4x3 1770 -.-
Warsztat samochodowy** Motoryzacja 141000 / 52400 9:10h 4x4 1450 90.63/72.50
Fabryka lamp Sieć energetyczna 173000 / 39300 15:00h 6x3 1510 83.89
Ranczo Chów pastwiskowy 218000 / 119100 13:50h 7x6 3100 73.81

ModernizmEdytuj

Nazwa Wymagania
Technologia (Epoka)
Koszt budowy
Monety / Zaopatrzenie
Czas budowy Wielkość Produkcja
Ilość na 1h
Wydajność
ZnP/h
Studio filmowe* (Modernizm) 1000 Diamentów 20s 7x5 6830 -.-
Kapelusznik Reklama 91000 / 20800 7:20h 3x3 740 82.22
Zakład lotniczy** Lotnictwo komercyjne 368000 / 78300 11:30h 6x4 2490 103.75/88.93
Fabryka AGD** Towary konsumpcyjne 192000 / 70700 12:40h 4x5 2150 107.50/89.58


  * Budynek wymaga diamentów
  ** Niektóre budynki produkcyjne wymagają Drogi dwujezdniowej, dlatego 
w kolumnie Wydajność widnieją dwie wartości: 
pierwsza - samego budynku, 
druga - wliczając dodatkowe pola drogi do rozmiaru budynku.

Wszystkie elementy (27)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.