FANDOM


Żołnierz

Przykład lekkozbrojnego: Żołnierz

Jednostka lekkozbrojna - rodzaj jednostek. Lekkozbrojne są zawsze na początku danej epoki, chociaż nie muszą być pierwsi. Tak jest w przypadku dwóch epok: Wczesnego Średniowiecza i Epoki Kolonialnej. W tych dwóch erach na początku w technologiach są jednostki strzeleckie. Każda epoka ma jednego lekkozbrojnego. Epoka Brązu na przykład ma Włócznika. Jednostki lekkozbrojne mają zawsze zasięg 1. Jednostka lekkozbrojna jest gorsza niż jednostka ciężkozbrojna z tej samej epoki np. Włócznik gorszy od Wojownika, Żołnierz gorszy od Legionisty.

SpisEdytuj

Wszystkie elementy (15)