FANDOM


Wydajność budynku to moc z jaką dany budynek wykonuje swoją pracę. Dotyczy to wszystkich budynków (Ale w zdecydowanie mniejszym stopniu budynków towarowych i dróg).

Budynki produkcyjneEdytuj

Nie uwzględnia się kosztu budowli, czasu budowania się i wymagań, gdyż wydajność dotyczy jedynie produkcji. Wydajność można wyrazić w kilku wzorach:

Produkcja*/ Rozmiar - wydajność (rozmiarowa) (W)  $ P / R $

Produkcja*/ Ludność - wydajność ludnościowa (WL) $ P / L $        

Produkcja*/ Ludność / Rozmiar - Moc budynku (M) $ P / L / R $

-*Produkcja na godzinę, umowna jednostka

Przykładowo budynek produkujący 100 zaopatrzenia na godzinę, zajmujący 1 kratkę powierzchni i biorący 100 ludzi będzie miał moc równą 1.

Nazwa Produkcja

na godzinę  

Rozmiar   Wydajność   Populacja   Wydajność ludn.  

Moc

Myśliwy 7 9

0.78

28 0.25 1.03
Garncarnia 8 12 0.67 41 0.20 0.86
Farma owoców 22 20 1.10 50 0.44 1.54
Kowal 5 4 1.25 12 0.42 1.67
Kozia farma 40 20 2.00 122 0.33 2.33
Rzeźnik 30 12 2.50 66 0.45 2.95
Garbarnia 30 9 3.33 54 0.56 3.89
Zakład szewski 40 9 4.44 77 0.39 4.83
Alchemik 30 6 5.00 40 0.75 5.75
Farma 120 20 6.00 269 0.45 6.45
Bednarka 100 12 8.33 164 0.61 8.94
Browar 80 9 8.89 136 0.59 9.48
90 9 10.00 147 0.61 10.61
180 16 11.25 365 0.49 11.74

60

6 10.00 68 0.88 10.88
 ? 12 224
 ? 6 90
 ? 15 337

NIEDOKOŃCZONE

Budynki mieszkalneEdytuj

Rodzaje wydajnościEdytuj

Wydajność jest głównie ukazywana przez dwie wielkości:pieniężną (Wp) oraz ludnościową (Wl).

Pieniężna to ilość pieniędzy do zebrania przypadająca na każdą godzinę produkcji i 1 kratkę rozmiaru. Oblicza się ją ze wzoru:
$ Mn/C/R $ gdzie:
Mn-Ilość pieniędzy wytwarzana na C czasu
C-Czas produkcji monet

R-Rozmiar budynku
Przykładowo gdy budynek mieszkalny X o rozmiarze 4 wytwarza 400 monet w ciągu 4 godzin, to Wp wynosi 400/4/4, czyli 25'''. Jednostką tej wydajności są więc monety na godzinę i kratkę (M/g/R)

Ludnościowa to ilość ludzi, którzy mieszkają w danym budynku podzielona przez jego rozmiar:
$ L/R $, gdzie:
L-Ludność budynku
R-Rozmiar budynku (kratki)

Przykładowo, gdy budynek mieszkalny X ma 100 ludzi i rozmiar 2x2 (4 kratki, bo 2*2=4), to jego Wl wynosi 25. Jednostką tej wydajności jest Ludność na kratkę (L/k)

Oprócz tych dwóch jest także wydajność całkowita (mieszkalna), czyli suma Wp i Wl ($ Wp+Wl $). Biorąc pod uwagę budynek X, który ma Wp=25 M/g/R i Wl=25L/k, to jego wydajność całkowita jest równa 50. Ta wydajność nie powinna być uwzględniana, gdyż część budynków mieszkalnych jest skierowana ku wydajnośći pieniężnej, a część ku ludnościowej. Dlatego wydajność można zapisywać w ten sposób:
Wp|Wl, co w przypadku budynku X, o którym mowa była wcześniej, wydajność byłaby zapisana jako: 25|25, ale każdy budynek ma inną wydajność. Podczas takiego podwójnego zapisu wydajności nie pisze się jednostek.

Zapis wydajności mieszkalnych: Wp|Wl

LinieEdytuj

W każdej epoce od Epoki Żelaza do Jesieni Średniowiecza jest:1 budynek mieszkalny ludnościowy i 1 pieniężny. Pieniężne mają większe Wp od ludnościowych, a ludnościowe większe Wl od pieniężnych z tej samej epoki. Stąd też się wzięły dwie linie budynków mieszkalnych: Pieniężna (skierowana na produkcję monet) oraz ludnościowa skierowana na powiększanie ludności:

Chata

|

Dom na palach

|

|---------|---------|

Linia Pieniężna      Linia Ludnościowa


Wykres ten przedstawia kiedy zaczyna się linia pieniężna, a kiedy ludnościowa. Linia pieniężna zaczyna się od Domu krytego strzechą, a ludnościowa od Drewnianej chaty.

Tabela wydajności domów mieszkalnychEdytuj

Epoka Budynek    Rozmiar Produkcja   Ludność  Wydajność pieniężna Wydajność ludnościowa
EK Chata 2x2 (4) 6 Monet w 5m 14 18 3,5
EB Dom na palach 2x2 (4) 11 Monet w 15m 22 11 5,5
EB Drewniana chata 2x2 (4) 80 Monet w 4h 32 5 8
EB Dom kryty strzechą 2x2 (4) 32 Monet w 1h 27 8 6,75
Willa* 2x2 (4) 100 Monet w 1h 87 25 21,75
Dom kryty dachówką 2x2 (4) 15 Monet w 15m 44 15 11
Dworek wiejski 2x2 (4) 110 Monet w 4h 73 6,875 18,25
Dom szkieletowy 2x2 (4) 60 Monet w 1h 67 15 16,75
Dom wielopiętrowy* 2x2 (4) 200 Monet w 4h 89 12,5 22,25
Dom oszalowany 2x2 (4) 240 Monet in 8h 111 7,5 27,75
Rezydencja* 2x2 (4) 340 Monet w 4h 188 21,25 47
Dom z piaskowca 2x2 (4) 90 Monet w 1h 94 22,5 23,5
Czynszówka 2x2 (4) 340 Monet w 8h 156 10,625 39
Dwór* 2x2 (4) 400 Monet w 4h 246 25 61,5
Posiadłość 2x2 (4) 120 Monet w 1h 123 30 30,75
Kamienica 2x2 (4) 440 Monet w 8h 205 13,75 51,25
EK Hacjenda* 2x2 (4) 660 Monet w 4h 311 41,25 77,75
EK Dom arkadowy 2x2 (4) 180 Monet w 1h 155 45 38,75
EK Wiejski pałacyk 2x2 (4) 560 Monet w 8h 207 17,5 51,75
EK Dom dwuspadowy 2x2 (4) 1350 Monet w 24h 259 14,0625 64,75
EPr Miejska rezydencja* 3x2 (6) 1230 Monet w 4h 569 51,25 94.833
EPr Dom pracowniczy 3x2 (6) 340 Monet w 1h 285 56,667 47,5
EPr Pensjonat 3x2 (6) 1050 Monet w 8h 380 21,875 63.333
EPr Dom wiktoriański 3x2 (6) 2420 Monet w 24h 474 16,806 79
Epo Rezydencja secesyjna* 3x3 (9) 3640 Monet w 8h 917 50,556 101,889
Epo Kamienica czynszowa 3x3 (9) 610 Monet w 1h 510 67,778 56,667
Epo Dom komunalny 3x3 (9) 1280 Monet w 4h 680 35,557 75,555
Epo Blok mieszkalny 3x3 (9) 5750 Monet w 24h 1078 26,62 197,778
Mo Luksusowa rezydencja* 4x3 (12) 7000 Monet w 8h 1450 72,917 120,833
Mo Podmiejski dom 4x3 (12) 7320 Monet w 24h 1330 25,417 110,833
Mo Dom z prefabrykatów 4x3 (12) 2970 Monet w 4h 1380 61,875 115
Mo Motel 4x3 (12) 1460 Monet w 1h 900 121.666666667 75

Część liczb dotyczących wydajności zaokrąglono.

Budynki kulturowe i dekoracjeEdytuj

Ich wydajność jest mierzona w $ Z/R $, gdzie:
Z-Zadowolenie
R-Rozmiar budynku.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.