Forgeofempires Wiki
Forgeofempires Wiki

Zadowolenie.pngZadowolenie mieszkańców to poziom szczęśliwości mieszkańców. Ilość potrzebnego zadowolenia zależna jest od całkowitej ludności miasta. Zadowolenie dają dekoracje oraz budynki kulturalne.

Trzy poziomy zadowolenia[]

  • Wściekłość - poziom, w którym produkcja budynków mieszkalnych i produkcyjnych spada o połowę, czyli wynosi 50%.
  • Zadowolenie - produkcja wynosi 100%
  • Zachwyt - produkcja wynosi 120%