Forge of Empires Wiki
Forge of Empires Wiki

Mall:Ny artikel

Gångväg
nonepx
Två sektioner Gångväg

Ålder

Postmodern tid

Teknologi

???

Byggkostnad

Mynt.png 4 000 Resurs.png 11 000

Storlek

Storlek.png 1x1

Lycka

Lycka.png 45

Information[]

Effektivitet[]

Övriga vägar[]

Vägar
Stenålder Gångstig
Bronsålder Stig
Järnålder GrusvägStenbelagd väg
Tidig medeltid Kullerstensbelagd väg
Högmedeltid Grovt stenbelagd väg
Senmedeltid inga
Kolonialålder BlockvägStenbelagd gång
Industriålder Gatstenslagd väg
Progressiva eran Allé(1)Asfalterad väg(1)Esplanad
Modern tid GrändMotorväg(1)
Postmodern tid Boulevard(1)Gångväg
Nutid inga
Morgondagen inga
Framtid Kommer senare!

Den stenbelagda vägen, blockvägen och allén är premiumvägar.
(1) Tvåfiliga vägar.