FANDOM


Järnålder
Stadshus (Järnålder)
Stadshuset i järnåldern
Forskning
 Antal teknologier Forskning 19
 Forskningspoäng Forskningspoäng 256
 Mynt Mynt 8050
 Resurser Resurs 13100
 Varor Varor 254
Kampanjkarta
 Antal provinser Kampanjkarta 7
 Antal bonusprovinser Bonusprovins 0
 Antal varudepåer Varudepå 2
Tidsåldrar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.