FANDOM


Spjut
Spjut (forskning)
Spjut
Egenskaper
Ålder Mall:ALD Bronsåldern
Forskningspoäng Mall:FOR 3
Teknologikrav Mall:TKN Stamsamhälle
Upplåsningskostnader efter forskning
Mynt Mall:MYN Inga
Resurser Mall:RES Inga
Varor Mall:VAR Inga
Övrig information
Låser upp Mall:ALD Bronsåldern
MILI Spjutkämpekasern
Möjliggör Mall:TKN Byggnad
Mall:TKN Hjulet

InformationRedigera

Detta är en av tre teknologier som låser upp bronsåldern för spelaren.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.