FANDOM


Tidig medeltid
Stadshus (Tidig medeltid)
Stadshuset i tidiga medeltiden
Forskning
 Antal teknologier Forskning 21
 Forskningspoäng Forskningspoäng 505
 Mynt Mynt 31500
 Resurser Resurs 63250
 Varor Varor 671
Kampanjkarta
 Antal provinser Kampanjkarta 7
 Antal bonusprovinser Bonusprovins 4
 Antal varudepåer Varudepå 2
Tidsåldrar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.